Aktualizacja: 2008.06.12

Modlitwy do Sługi Bożej Wandy Malczewskiej

Czcigodna Sługo Boża, wstaw się za nami przed
Bożym Obliczem i wyjednaj łaski do gorliwej służby bliźnim.
Wszystkich nas prowadź do Boga przez umiłowanie Jezusa
w Eucharystii i adorację Najświętszego Sakramentu.
Napełnij nasze serca miłością do Ojczyzny
i odpowiedzialnością za Kościół Święty.
Ucz nas wytrwale kochać Chrystusa oraz wiernie Mu służyć
w potrzebujących, tak jak Ty zawsze to czyniłaś.
Boże Wszechmogący, pokornie Cię prosimy,
racz sługę Twoją Wandę wsławić cudami
i wywyższyć na ołtarze.
Za jej przyczyną i orędownictwem daj siłę i zdrowie chorym,
otaczaj opieką cierpiących, pocieszaj strapionych,
dźwigaj upadłych, a zwaśnionych natchnij wolą pojednania.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen