Dekret
zatwierdzenia i promulgacji uchwał
III Synodu Archidiecezji Łódzkiej

Najwyższemu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będą dzięki za to, że dzieło III Synodu Archidiecezji Łódzkiej rozpoczęte 22 lutego 1996 roku, tj. w święto Katedry św. Piotra Apostoła, dozwolił nam łaskawie doprowadzić do pomyślnego końca. Stało się to w 40. rocznicę II Synodu Diecezji Łódzkiej.
Ofiarna praca biskupów i kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich - wsparta Bożą pomocą - pozwoliła osiągnąć najważniejsze cele Synodu: dostosowanie prawa powszechnego do potrzeb i uwarunkowań duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej oraz ukazanie nowych dróg i rozwiązań dla ewangelizacji. Owocem tej pracy są Statuty III Synodu Archidiecezji Łódzkiej.
Na większą chwałę Boga Wszechmogącego i dla dobra duchowego wiernych - na mocy kan. 466 Kodeksu Prawa Kanonicznego - niniejszym dekretem zatwierdzam Statuty III Synodu Archidiecezji Łódzkiej i ogłaszam je jako prawo partykularne Kościoła łódzkiego. Statuty oraz Instrukcje złączone z nimi integralnie obowiązywać będą od 21 lutego 1999 roku, tj. od I Niedzieli Wielkiego Postu. W przededniu Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa realizację uchwał synodalnych powierzam opiece Matki Najświętszej oraz Patronowi Kościoła łódzkiego - Świętemu Józefowi.
Dan w Łodzi, dnia 22 listopada 1998 roku, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w trzynastym roku mojej posługi w Kościele łódzkim.

ks. Andrzej Dąbrowski+ Władysław Ziółek
Kanclerz Arcybiskup Łódzki