Instrukcja o współpracy duszpasterzy parafii nowo powstałej
z duszpasterzami parafii macierzystej (macierzystych)

Duszpasterze parafii macierzystej i parafii nowo powstałej w rozwiązywaniu spraw duszpasterskich i administracyjnych kierują się duchowym dobrem wiernych i poczuciem odpowiedzialności za Kościół.

 

Kancelaria

1. Nowo powstała parafia do czasu swego usamodzielnienia korzysta z kancelarii parafii macierzystej, w celu załatwiania własnych spraw duszpasterskich i administracyjnych.

2. Kapłani parafii macierzystej (i nowo powstałej) pełnią dyżur per turnum we wspólnej kancelarii.

3. Z chwilą erygowania nowej parafii zakłada się odrębne księgi kancelaryjne i używa własnych pieczęci i druków.

4. Proboszcz nowej parafii powinien utworzyć kartotekę z zasobów uzyskanych z parafii macierzystej, z zachowaniem art. 34 Statutów.

5. Zaleca się, aby w poczekalni kancelarii były zamieszczane informacje na temat nowej parafii oraz jej plan.

6. Proboszcz nowej parafii ma prawo wyłożyć w kancelarii tzw. cegiełki na budowę kościoła i puszkę do składania ofiar.

 

Posługa liturgiczna i duszpasterska

7. Duszpasterze obydwu parafii wspólnie pełnią posługę liturgiczną w kościele parafii macierzystej, zgodnie z ustalonym porządkiem nabożeństw w dni świąteczne i powszednie.

8. Z racji duszpasterskich należy jedną z mszy świętych w niedzielę i święta zarezerwować do dyspozycji proboszcza nowo utworzonej parafii.

9. Księża proboszczowie wspólnie ustalają i redagują ogłoszenia parafialne, które wywieszane są także w gablocie informacyjnej.

10. Sprawowanie sakramentów (chrzest, ślub, spowiedź, namaszczenie chorych) oraz odprawianie pogrzebów odbywa się przez posługę kapłanów obydwu parafii według ustalonych dyżurów.

11. Sposób zorganizowania uroczystości Pierwszej Komunii świętej księża proboszczowie uzgadniają między sobą. Zasada ta odnosi się także do procesji z darami.

12. Proboszcz nowej parafii powinien osobiście objąć opieką duszpasterską chorych swojej parafii, nawiedzając ich np. w pierwszy piątek miesiąca.

13. Szczególne znaczenie w organizowaniu nowej wspólnoty parafialnej ma kolęda odbywana każdego roku.

14. Koordynatorem posługi duszpasterskiej we wspólnym kościele jest proboszcz parafii macierzystej.

15. Koszty finansowe związane z posługą liturgiczną ponosi parafia macierzysta.

 

Podstawowe źródła finansowania budowy kościoła

16. Jeżeli kościół parafialny nie jest budowany przez macierzystą parafię, proboszcz parafii nowo powstałej dysponuje następującymi finansami, pochodzącymi z parafii:

  1. wszystkimi tacami z jednej niedzieli w miesiącu albo z jednej mszy świętej w każdą niedzielę zbieranymi w kościele parafii macierzystej,
  2. ofiarami z kolędy, z zachowaniem art. 83 Statutów i z opłatków,
  3. ofiarami ze święcenia pokarmów w Wielką Sobotę (w części proporcjonalnej do wielkości nowej parafii), z zachowaniem art. 82 Statutów,
  4. innymi ofiarami składanymi przez wiernych.

 

Uposażenie kapłanów nowo powstałej parafii

17. Na uposażenie kapłanów składają się:

  1. iura stolae, jeśli prowadzona jest wspólna kancelaria, iura stolae odlicza się w jednakowej wysokości kapłanom macierzystej i nowej parafii, z tym, że proboszczowie otrzymują dwie części,
  2. stypendia mszalne (cumulum wspólne dla kapłanów wszystkich parafii),
  3. wypominki liczone łącznie i dzielone tak jak iura stolae,
  4. ofiary ze święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, dzielone zgodnie z art. 82 Statutów,
  5. ofiary z kolędy odbywanej we własnej parafii, z zachowaniem art. 83 Statutów.

18. Świadczenia z tytułu zajmowanego mieszkania w parafii macierzystej (światło, ogrzewanie, gaz itp.) uiszcza każdy kapłan jej proboszczowi.