Kalendarz III Synodu Archidiecezji Łódzkiej

3 II 1996

List Arcybiskupa Łódzkiego zapowiadający zwołanie Synodu.

22 II 1996

Promulgacja dekretu o zwołaniu Synodu.

1 III 1996

Ustanowienie Komisji Synodalnych.

4 V 1996

Ustalenie składu personalnego Komisji Synodalnych.

10 V 1996

Ustalenie listy członków Synodu.

21 V 1996

Ogłoszenie Regulaminu prac Synodu i Orientacji ramowych dla uczestników prac synodalnych.

25 V 1996

Uroczysta inauguracja (w archikatedrze łódzkiej) i I Sesja plenarna Synodu (w auli Wyższego Seminarium Duchownego) w obecności arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

5 VI 1996

Ogłoszenie Wskazań dla Komisji Synodalnych.

11 VI 1996

I Zebranie Komisji Głównej.

25 IX 1996

Ogłoszenie Wskazań dla Zespołów Synodalnych.

7 X 1996

Polecenie tworzenia parafialnych Zespołów Synodalnych.

2 XII 1996

II Zebranie Komisji Głównej.

2 I 1997

Ogłoszenie Praktycznych wskazań dla zespołów synodalnych.

15 II 1997

Sesja synodalna na temat Ewangelizacja kultury i poprzez kulturę (w sali Filharmonii Łódzkiej).

16 VI 1997

III Zebranie Komisji Głównej.

12 IX 1997

Ogłoszenie Wskazań na temat niedzieli synodalnej w parafiach Archidiecezji Łódzkiej.

21 X 1997

IV Zebranie Komisji Głównej.

5 XI 1997

V Zebranie Komisji Głównej.

14 XI 1997

VI Zebranie Komisji Głównej.

20 XI 1997

VII Zebranie Komisji Głównej.

1 XII 1997

VIII Zebranie Komisji Głównej.

31 XII 1997

Zakończenie prac Komisji Synodalnych nad opracowaniami. Powołanie Zespołu Biegłych.

28 II 1998

Sesja synodalna na temat Szkoła katolicka - dziś (aula Uniwersytetu Łódzkiego).

8 IV 1998

Opublikowanie pierwszej redakcji Statutów synodalnych (na użytek Komisji Synodalnych).

24 IV 1998

IX Zebranie Komisji Głównej.

9 V 1998

X Zebranie Komisji Głównej.

3 VII 1998

Opublikowanie drugiej redakcji Statutów synodalnych (na użytek członków Synodu).

31 VIII 1998

Termin zgłaszania uwag do Statutów.

30 X 1998

Opublikowanie trzeciej redakcji Statutów (dla członków Synodu).

14 XI 1998

II Sesja plenarna Synodu (w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi). Głosowanie nad Statutami.

16 XI 1998

Zebranie robocze Zespołu redakcyjnego z udziałem Arcybiskupa Łódzkiego.

18 XI 1998

Zebranie robocze Zespołu redakcyjnego z udziałem Arcybiskupa Łódzkiego.

19 XI 1998

Zebranie robocze Zespołu redakcyjnego z udziałem Arcybiskupa Łódzkiego.

22 XI 1998

III Sesja Plenarna Synodu (w bazylice archikatedralnej). Uroczyste zakończenie III Synodu Archidiecezji Łódzkiej w obecności arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce.