Wykaz skrótów

CL

- Adhortacja apostolska Christifideles laici

DA

- Dekret o apostolstwie świeckich

DB

- Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus

DD

- Dies Domini

DE

- Dekret o ekumenizmie

DK

- Dekret o posłudze i życiu kapłanów

DM

- Dekret o działalności misyjnej Kościoła

DSP

- Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli

DWCH

- Dekret o wychowaniu chrześcijańskim

DV

- Encyklika Dominum et Vivificantem

DZ

- Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego

EN

- Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi

EV

- Encyklika Evangelium vitae

FC

- Adhortacja apostolska Familiaris consortio

FR

- Encyklika Fides et ratio

KDK

- Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes

KK

- Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium

KKK

- Katechizm Kościoła katolickiego

KKKW

- Kanony Katolickich Kościołów Wschodnich

KL

- Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium

KO

- Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym

KPK

- Kodeks Prawa Kanonicznego

OP

- Obrzędy pokuty, Katowice 1981

PDV

- Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis

RM

- Encyklika Redemptoris missio

US

- Encyklika Ut unum sint

TMA

- List apostolski Tertio millennio adveniente

VC

- Adhortacja apostolska Vita consecrata

Art.

- artykuł

Dz.U.

- Dziennik Ustaw

kan.

- kanon

USC

- Urząd Stanu Cywilnego