ODDZIAŁY MUZEUM ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Muzea parafialne:

Muzeum Parafialne w Widawie
98-170 Widawa, Rynek Kociuszki 14,
tel. (0-43)672-10-14

Zbiór urządzony w klasztorze w 1978 r. przez Ks. Jerzego Spychałę, zawiera: księgi liturgiczne i dokumenty; obrazy Matki Bożej Różańcowej (1773 r.), św. Andrzeja Apostoła (XVIII w.), stacja drogi krzyżowej - Jezus i płaczące niewiasty (XVIII w.), feretrony z obrazami Matki Bożej i św. Barbary; rzeźby: Chrystusa Zmartwychwstałego (XVII w.) i świętych niewiast; krucyfiksy, naczynia liturgiczne, konwisarstwo, sztance do wypiekania opłatków, wyroby rzemieślników widawskich, późnorenensansowa chrzcielnica odlana ze spiżu przez Michała Otmana z Krakowa (1600 r.), w zakrystii intarsjowane rokokowe meble.


Muzeum parafialne w kolegiacie Łaskiej

98-100 Łask, ul. Warszawska 15,
tel/fax (0-43) 676-19-60

Zbiór o charakterze sakralnym, mieści się w skarbczyku nad zakrystią. Dwa antyfonarze abp. Jana Łaskiego z 1523 r na pergaminie, majuskuła gotycka z inicjałami, oprawione w skórę z żelaznymi okuciami, jeden z herbem - Korab - na karcie tytułowej; starodruk muzyczny (XVI w.); płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dar papieża Klemensa VII, rzeźbiona w XV w. przez Andrea della Robbia; obrazy olejne: Zaślubiny św. Katarzyny (XVII w.), Koronacja Matki Bożej (XVII w.), Chrystus ukazujcy rany (XVII w.), św. Hieronim (XVIII w.), Ecce Homo (XIX w.), portrety olejne byłych proboszczów, szaty liturgiczne, trzy pary lichtarzy z herbem - Prawdzic; srebna trumienka z relikwiami św. Juliana (XVII w.), monstrancja z trzonem w kształcie herbu - Korab i monstrancja barokowa z pocz. XVIII w. oraz zabytkowe kielichy (XIX w.)

Zbiór muzealny w kościele św. Mateusza w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. ks. P. Skargi 1,
tel. (0-42)215-41-84

Zbiór o charakterze sakralnym urządzony przez ks. prałata Stanisawa Świerczka w 1976 r. w związku z fundacją nowego wystroju zakrystii: dwa kielichy i barokowa monstrancja (XVIII w.), srebrne ampułki i taca (pocz. XIX w.), haftowane ornaty i kapy oraz dwie dalmatyki. Obrazy Matki Bożej i świętych, rzeźbione w drewnie figury świętych męczenników.

Muzeum parafialne w Jeżowie
95-047 Jeżów, al. 3 Maja 30,
tel. (0-46)875-53-06

Zbiór o charakterze sakralnym urządzony przez ks. kan. Lucjana Domagałę w 1975 r. Najcenniejsze eksponaty: dwa kielichy (XVII w.), relikwiarz empirowy (1806 r.), obrazy ewangelistów malowane na blasze, ornaty z haftowanymi kolumnami. W starym pobenedyktyskim kościele przyległym do parafialnego: ołtarz główny barokowy (XVII/XVIII w.), krzyż gotycki i empirowy chór muzyczny (z pocz. XIX w.), barokowe figury świętych, fragmenty rokokowych i barokowych ołtarzy.

Muzeum w parafii Najświętszego Serca Jezusowego
94-004 Łódź, ul. Retkińska 127
tel. 42 686 22 36

W kaplicy przedpogrzebowej wyeksponowano ołtarz główny z figurą Serca Jezusowego i dwie rzeźbione postacie świętych, pochodzące ze starego rozebranego kościoła. Pośrodku jest ustawiona mensa ołtarzowa i tabernakulum., na ścianie po bokach ołtarza zawieszone obrazy z bocznych ołtarzy: Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Antoniego, zaś wewnątrz kaplicy ustawiono stare ławki zabytkowe. W izbie pamięci pod wieżą rozmieszczono relikty z bocznych ołtarzy, ambony i chrzcielnicy, wycofane z kultu naczynia, księgi liturgiczne oraz sztandary z okresu międzywojennego.

Muzeum Parafialne w Witowie
97-330 Sulejów, Witów Kolonia 20
tel. 44 616 12 84

Ekspozycja rozmieszczona w dwóch salach nad zakrystią ponorbertańskiego kościoła. W pierwszej sali obraz Marii Magdaleny z XVIII w., obraz św. Maksymiliana Marii Kolbego malowany współcześnie, portrety biskupów i zdjęcia papieży bł. Jana XXIII i Pawła VI. W drugiej sali zgromadzono najcenniejsze zabytki ponorbertańskie: ołtarz z 1638 r., a po jego bokach osiemnastowieczne konfesjonały, zaś po środku sali gabloty z księgami liturgicznymi. We wnękach okiennych stoją lichtarze cynowe, metalowe i drewniane. Obok gablot zajmuje miejsce fragment ołtarza św. Mikołaja z Bari, ufundowany przez królową Bonę.

Muzeum przy Parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej
92-513 Łódź, ul. Mikołaja Gogola 12
tel. 42 673 49 02

Muzeum misyjne utworzone w 1998 r. z inicjatywy księdza prałata Grzegorza Jędraszka. Zgromadzono tu eksponaty z działu etnografii i nieliczne ze sztuki ludowej krajów misyjnych. Są to dary polskich misjonarzy utrzymujących więź z parafią Matki Boskiej Jasnogórskiej. Prezentowana jest tu także stała galeria współczesnych dziel malarskich Józefa Skrobińskiego (1910-1979), przekazana w depozyt w 2006 r. przez Muzeum Archidiecezji Łódzkiej.

Muzeum Polskiego Modlitewnika w Parznie im. Wandy Malczewskiej
97-415 Kluki, Parzno
tel. 44 631 50 56

Jedyne w naszym kraju Muzeum, które od 2007 r. gromadzi i prezentuje polskie modlitewniki drukowane w różnych okresach dziejów. Między innymi są tu takie, jakimi posługiwała się sługa Boża Wanda Malczewska, nauczając chłopskie dzieci czytania i przygotowując je do pierwszej Komunii św.
Inicjatorką zbioru jest p. Wiesława Piontek . Można tu też zobaczyć modlitewniki pisane ręcznie , a także obcojęzyczne, a nawet innych wyznań.

 

Inne muzea diecezjalne:

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu - Dom Długosza
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie
Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie
Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej