Administracja Nieruchomościami Archidiecezji Łódzkiej                                  

 
 
 

 Administracja Nieruchomościami Archidiecezji Łódzkiej działa od 1 lipca 2006 r. Jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną o charakterze administracyjno–usługowym, powołaną dekretem Arcybiskupa Władysława Ziółka – Metropolity Łódzkiego, do administrowania nieruchomościami będącymi własnością archidiecezji łódzkiej bądź będącymi w użytkowaniu przez jednostki organizacyjne tejże archidiecezji. 

Celem Administracji jest zarządzanie nieruchomościami kościelnymi, tj. budynkami i gruntami oraz racjonalne ich wykorzystanie. Do zadań Administracji w szczególności należy:
- uzyskiwanie pożytków z gospodarczego wykorzystania budynków i gruntów w wyniku najmu, dzierżawy lub innych form usługowych,
- wykonywanie prac porządkowych na terenie cmentarzy rzymskokatolickich archidiecezji łódzkiej, w tym zbiórki i wywozu odpadów cmentarnych,
- dokonywanie remontów i konserwacji oraz wykonywanie innych prac siłami własnymi lub w formie zleceń, mających na celu zachowanie właściwego funkcjonowania obiektów. 

Podstawową działalnością Administracji Nieruchomościami Archidiecezji Łódzkiej jest gospodarka odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu cmentarzy. 
Do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług komunalnych, Administracja uzyskała wszelkie wymagane pozwolenia i decyzje administracyjne , posiada nowoczesny sprzęt oraz współpracuje z wykwalifikowanymi firmami.