Skip to content
: 42 716 33 18
: swietakatarzyna@gmail.com

Parafia Św. Katarzyny w Zgierzu

Parafia Św. Katarzyny w Zgierzu

Parafia Św. Katarzyny w Zgierzu

HISTORIA PARAFII

1161 rok przypuszczalnej erygacji parafii. 1231 Wielkanoc – W istniejącym drewnianym kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja, zjazd książąt Konrada Mazowieckiego Władysława Odonica, bpa włocławskiego Michała i opata sulejowskiego Wielermana. 1255 W dokumencie Kazimierza księcia łęczycko – kujawskiego występuje proboszcz zgierski Aleksy, jako świadek Parafia należała wtedy do archidiecezji gnieźnieńskiej. 1295 W dokumencie informacje o dziesięcinie ze wsi Szczawin, dla księdza Wojciecha proboszcza zgierskiego na przebudowę kościoła paraf. Przełom  XIV i XV w. budowa nowego drewnianego kościoła z murowanym prezbiterium i zakrystią pod nowym wezwaniem św. Katarzyny. 1507 Dokument króla Zygmunta Starego w sprawie altarii w kościele św. Katarzyny.  1511 „Liber beneficiorum” archidiecezji gnieźnieńskiej wymienia istniejącą szkołę parafialną w Zgierzu. 1644 Fundacja kościoła szpitalnego p.w. św. Wawrzyńca i Józefa, od tego czasu kościół św. Katarzyny wspominany jest w dokumentach jako kościół farny. Kościół szpitalny przeniesiony w r.1821 na cmentarz przy ul. P.Skargi spłonął w r.  1987 1714 Wiadomość o dekanacie zgierskim , którego dziekanem jest każdy proboszcz par. św. Katarzyny. 1818 Parafia wchodzi w skład archidiecezji warszawskiej.  1825 Ks. proboszcz J. Goldman buduje nowy kościół w stylu klasycystycznym wg. projektu B. Witkowskiego. 1856-64 rozbudowa kościoła, wnętrze w stylu barokowym. 1879  W ołtarzu bocznym umieszczono obraz Niepokalanego Poczęcia N.M.P otoczony szczególnym kultem, pochodzący z kaplicy pałacu arcybiskupów gnieźnieńskich w Skierniewicach. 1910 Ks. proboszcz M. Stefański przystępuje do budowy czwartego na tym wzgórzu, obecnego kościoła farnego wg. projektu Stefana Lemeńe w stylu neogotyckim. Budowa trwała ok. 20 lat 13.07.1930 konsekracja kościoła przez ks. bpa. Wincentego Tymienieckiego 1939 W zamkniętym przez niemieckich najeźdźców kościele magazyn wojsk niemieckich. 1953 Poświęcenie bocznych ołtarzy św. Franciszka i św. Stanisława Kostki. W czasach najnowszych parafia uległa podziałowi stając się matką wszystkich parafii okolicznych, a sama świątynia służy całemu miastu. Odpust parafialny 25 listopada.