Z A P R A S Z A M Y
2002, design by M. Włodarski
m.wlodarski@archidiecezja.lodz.pl

Licznik odwiedzin: 28028
ojciec Anzelm od sw. Andrzeja Corsini OCD matka Teresa od sw. Jozefa