Kurs liturgiczny dla fotooperatorów i operatorów kamer - formularz zgłoszeniowy

Termin najbliższego kursu: 16 grudnia, 2023 r. (sobota)
Miejsce: Siedziba Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź, ul. Gdańska 111. UWAGA! Obecnie prowadzimy zapisy na wersję online! Nie ma już miejsc na edycję stacjonarną. Przepraszamy.

Aby zgłoszenie zostało przyjęte, należy dokładnie wypełnić wszystkie pola formularza. Przed wysłaniem prosimy o dokładne sprawdzenie, czy dane zostały wpisane poprawnie.
Po przesłaniu formularza otrzymają Państwo mail na adres elektroniczny podany w zgłoszeniu. Dokończenie procesu zgłoszeniowego odbywa się automatycznie, zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce.

Imię:
Nazwisko:
Adres email:
Miejsce zamieszkania:
Kod:
Miejscowość:
Dokładny adres:

Fotografia:
Uwaga! W polu "Fotografia" należy dodać plik w standardowym skompresowanym formacie JPEG (Joint Photographic Experts Group) z rozszerzeniem .jpg. Jedyny dopuszczalny rozmiar pliku to dokładnie 413 x 531 pikseli (w rozdzielczości 300 dpi daje to rozmiar 3,5 x 4,5 cm) - inne rozmiary nie będą przyjmowane przez system. Fotografia musi być klasycznym portretem, na jednolitym, jasnym tle. W przypadku przesłania zdjęcia nieodpowiadającego tym wymogom zostaną Państwo poproszeni o przesłanie poprawionego pliku. Najczęstszymi problemami są zbyt małe rozmiary, zniekształcenie proporcji czy umieszczenie fotografii na dużej powierzchni tła. Warto pamiętać, że przesłane zdjęcie znajdzie się na identyfikatorze, który będzie Państwa wizytówką wobec gospodarzy kościołów. Osoby, które nie mają oprogramowania służącego do skalowania zdjęcia mogą skorzystać z jednego z licznych, bezpłatnych serwisów.

Osoby, które korzystają z PhotoShopa mogą obejrzeć samouczek dotyczący przygotowania zdjęcia: https://youtu.be/xk5JETr6R3E


maksymalna wielkość zdjęcia to 200KB
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT

Wszystkie pola są obowiązkowe


Patronat medialny:
----------
Informacje dodatkowe:

Koszt kursu: 250 złotych brutto (w przypadku terminowej przedpłaty na konto) lub 280 złotych brutto (w przypadku wpłaty po terminie kursu, ale nie później niż 3 dni robocze). Wszyscy uczestnicy otrzymują paragon/fakturę imienną lub fakturę VAT (w przypadku działalności gospodarczej). Aby otrzymać fakturę VAT, należy w formularzu, podczas zapisów, podać niezbędne dane. W przeciwnym wypadku zostanie wystawiona faktura imienna.

Opłatę należy wnieść (po skutecznej rejestracji) do 13 grudnia 2023 r. na konto Caritas Archidiecezji Łódzkiej Działalność Gospodarcza (90-507 Łódź, ul. Gdańska 111). Konto: Pekao S.A. V O/Łódź, nr konta: 58 1240 1545 1111 0010 2311 2309. W opisie przelewu prosimy wpisać: Kurs liturgiczny 16 grudnia 2023 + Imię i Nazwisko. Jeśli ktoś wnosi opłatę za więcej niż jedną osobę, prosimy o dokonanie osobnego przelewu dla każdej osoby. Nie wysyłamy mailowego potwierdzenia wniesienia opłaty.

Zawartość merytoryczną kursu stanowią wykłady odnoszące się do przebiegu liturgii Mszy świętej i poszczególnych sakramentów oraz aspektów praktycznych. Na zakończenie kursu przeprowadzamy test sprawdzający wiedzę uczestników. Test składa się z 25 pytań, generowanych indywidualnie dla każdego uczestnika (test można zdawać wielokrotnie, zalicza 90% poprawnych odpowiedzi). Wykłady dostępne są w formie premierowych projekcji filmu w YT, w ich trakcie sprawdzana jest obecność.

Przebieg kursu
Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza, kandydaci natychmiast otrzymują na podany przez siebie mail (jeśli nie przyjdzie, prosimy sprawdzić folder Spam lub Oferty), prośbę o potwierdzenie rejestracji. Po potwierdzeniu system wysyła kolejny mail, który zawiera link umożliwiający anulowanie rejestracji (uwaga! Po skorzystaniu z tego linku z naszego systemu znikają wszelkie dane, jeśli zatem ktoś zrobi to przypadkowo, nie będzie już miał możliwości udziału w kursie - konieczna jest w takim przypadku ponowna rejestracja). Dopiero potwierdzenie rejestracji oznacza znalezienie się na liście uczestników i dopiero po jego otrzymaniu można dokonać przelewu.

Zarejestrowani uczestnicy, po potwierdzeniu udziału w kursie, a przed jego rozpoczęciem, otrzymają dwa maile: pierwszy, wysłany 14 grudnia późnym wieczorem, będzie zawierać podstawowe informacje organizacyjne. Drugi, wysłany 15 grudnia późnym wieczorem, zawierać będzie linki do materiałów kursowych i strony testowej.

Aby zaliczyć kurs, należy w czasie rzeczywistym uczestniczyć we wszystkich wykładach obowiązkowych (udostępnianych na żywo za pomocą platformy YT, sprawdzamy obecność w trakcie zajęć) oraz zaliczyć do północy 16 grudnia test (test składa się z 25 pytań, zalicza minimum 90% prawidłowych odpowiedzi, test można powtarzać). Potwierdzeniem zaliczenia testu jest ekran końcowy z wynikiem (prosimy o zrobienie screena), nie wysyłamy mailowego potwierdzenia - o tym fakcie informuje ekran końcowy.

Kurs należy odbyć osobiście. Poza wyjątkami nie mogą w nim uczestniczyć osoby korzystające z tego samego numeru IP.

Uwaga! Dokumenty poświadczające udział w kursie (laminowany identyfikator ze zdjęciem - wielkości karty płatniczej - oraz papierowe zaświadczenie) wysyłamy drogą pocztową (wysyłka w środę/czwartek po zakończeniu zajęć). Doświadczenia ostatnich edycji wskazują na to, że ok. 1% przesyłek nie dociera do adresata, przy czym 3/4 z nich - z powodu niepełnego adresu. UWAGA! W przypadku zwrotu przesyłki z powodu niepełnego adresu, ponowna wysyłka na poprawny adres możliwa jest po uiszczeniu opłaty dodatkowej.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kursach liturgicznych organizowanych przez diecezję, w której Państwo mieszkają lub pracują. Jeśli nie ma takiej możliwości - zapraszamy do nas.

Szczegółowe informacje o kursie znajdą Państwo w dedykowanym wydarzeniu na Facebooku https://fb.me/e/4Dd2QYHKd oraz w specjalnej sekcji FAQ: https://fb.me/e/1EMlTpzEw
Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o kontakt mailowy: media(a)archidiecezja.lodz.pl.

Kurs organizowany jest przez Komisję ds. Liturgii Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. Naszymi partnerami są Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Radio Plus Łódź.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź,
 2. inspektorem ochrony danych w ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ jest: ks. dr Zbigniew Tracz, 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1, iod@archidiecezja.lodz.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania Kursu liturgicznego dla fotografów i operatorów kamer oraz przygotowania dokumentów poświadczających udział w kursie,
 4. podstawą przetwarzania tych danych jest umowa zawarta z Panią/Panem, której przedmiotem jest przeprowadzenie Kursu liturgicznego dla fotografów i operatorów kamer oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów poświadczających udział w kursie (wydanie lub przesłanie za pośrednictwem poczty zaświadczenia o ukończeniu kursu i identyfikatora ze zdjęciem).
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kuria Metropolitalna Łódzka,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu:
  Kościelny Inspektor Ochrony Danych Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z Kursem liturgicznym dla fotografów i operatorów kamer.