1. Statut i regulamin muzeum w: ''Wiadomości Diecezjalne Łódzkie'' 1938, s. 36.

2. Wystawa dzieł sztuki sakralnej w Muzeum Historii

Włókiennictwa w Łodzi w: ''Wiadomości Diecezjalne Łódzkie'' nr 9-10, 1990 r., s. 289.

3. Krótka Historia Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi . ks. Jerzy Spychała, w: '' Wiadomości Diecezjalne Łódzkie'' nr 9-10, 1990 r. s. 289.

4. MuzeumArchidiecezji Łódzkiej od utworzenia do dziś . ks. Jerzy Spychała, w: ''Wędrownik''. Biuletyn krajoznawczy RPK PTTK w Łodzi , nr 3 i 4 , 1994.

5. Dwa nowe działy w Muzeum Archidiecezji Łódzkiej . ks. Jerzy Spychała, w: ''Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie'' nr 1, 1994, s. 32.

6. Medale i znaczki . ks. Jerzy Spychała, w: ''Spotkania z Zabytkami'' nr 6, 1994, s. 45.

7. Nowe nabytki Muzeum Archidiecezji Łódzkiej . ks. Jerzy Spychała, w ''Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie'' nr 1, 1995, s. 17.

8. Wyjątkowo okazały nabytek Muzeum Archidiecezji Łódzkiej - ks. Jerzy Spychała, w: ''Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie'' nr 7-8, 1995, s. 286.

9. Wystawa ''... stanowili jedno...'' ks. Jerzy Spychała, w: ''Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie'' nr 12, 1995, s. 574-576.

10. Zabytki sztuki sakralnej w Muzeum Archidiecezji Łódzkiej - ks. Jerzy Spychała, ''Wędrownik''. Kwartalnik krajoznawczy RPK PTTK w Łodzi, nr 3/2001, s. 17.

11. Poglądowa lekcja historii . ks. Jerzy Spychała, w: ''Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie nr 11, 1999, s. 833-834.

12. Stare i nowe Biblie w Muzeum Historii Miasta Łodzi . ks. Jerzy Spychała, w: ''Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie'' nr 1, 2001, s. 100-102.

13. Słowo z okazji otwarcia wystawy Biblia wczoraj i dziś . abp Władysław Ziółek, w: ''Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie'' nr 1, 2001, s. 69-71.

14. Najstarsze skarby chrześcijańskiego dziedzictwa Polski. Katalog wystawy. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2000.

15. Obiekty sakralne w Muzeum Archidiecezji Łódzkiej . stan obecny, problemy i perspektywy, w: ''Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej'', t.II, oprac. J. Spychała i R. Leszczyński, Konstantynów Łódzki 2005.

16. Muzeum w kościele pobernardyńskim w Witowie, J. Spychała, w: ''Wędrownik''. Kwartalnik Krajoznawczy RPK PTTK w Łodzi, R. 50, 2006, nr 2, s. 50-52.

17. Łódź katolicka. A. Walaszczyk, Łódź 2006.

18. Muzeum Archidiecezji Łódzkiej w latach 2002-2006 . ks. Jerzy Spychała w: ''Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej'', t.III, Konstantynów Łódzki 2006.

19. Muzeum Archidiecezji Łódzkiej . znaczenie i drogi rozwoju. ks. Jerzy Spychała w: ''Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej'', t.IV, Konstantynów Łódzki 2007.

20. Muzeum Archidiecezji Łódzkiej . Kamila Szablewska, w: Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej'', t.VI, Konstantynów Łódzki 2009.

21. Muzeum Polskiego Modlitewnika w Parznie oprac. Rafał Leszczyński, w: Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej'', t.VI, Konstantynów Łódzki 2009.

22. Statut i Regulamin Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, w: Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie, 2010 nr 4.