I Niedziela Adwentu 29.XI.2020

 

1. Komunikat

 

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

Drodzy Siostry i Bracia,
niemal od roku zmagamy się z pandemią koronawirusa. Jak dobrze wiecie, liczba zakażeń i spowodowanych nimi zgonów pozostaje ciągle bardzo wysoka – o wiele wyższa niż było to w marcu, gdy po raz pierwszy przesłałem do Was pierwsze zarządzenie dotyczące zasad bezpiecznego sprawowania i przeżywania liturgii w parafiach. Dziś po upływie dziewięciu miesięcy zachodzi pilna potrzeba, aby te zarządzenia przypomnieć i zaktualizować. W duchu miłości i wzajemnej odpowiedzialności za siebie przyjmijcie co następuje:

 • Arcybiskup Metropolita Łódzki udziela do dnia 27 grudnia br. dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.
  Przy każdym wejściu do kościoła/kaplicy koniecznie należy ustawić w widocznym miejscu dystrybutory z płynem do dezynfekcji dłoni i zachęcić wiernych do każdorazowego korzystania z nich.
 • Podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw należy zachować limity nałożone przez władze epidemiologiczne. Na ten moment jest to nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.
 • Osoby, które nie mieszkają razem, przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
 • Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie dezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdym użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan. Koncelebransi, lektorzy i służba liturgiczna mają obowiązek używania maseczek.
 • Zdecydowanie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę po uprzedniej dezynfekcji dłoni. Kapłanów zobowiązujemy do udostępnienia środków dezynfekujących wiernym bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. na dłoń. Osoby, które mimo to, domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić w odrębnej procesji u wskazanego szafarza lub na końcu obrzędu.
  W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie. Nie wolno udzielać Komunii św. naprzemiennie do ust i na dłoń. Wszyscy szafarze Eucharystii (w tym również celebransi) mają obowiązek, podczas udzielania Komunii św., noszenia maseczek zakrywających usta i nos.
 • Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Rezygnujemy również z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 • Prosimy, aby w okresie Adwentu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Adwentu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych. Prosimy także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności.
 • Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i – jeśli to możliwe – zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie. Penitenci i spowiednicy maja obowiązek używania maseczek. Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła.
 • Organizowanie rekolekcji adwentowych jest możliwe z zachowaniem wszystkich ograniczeń i przepisów sanitarnych. Obecny stan sanitarny podpowiada, aby organizować je w sposób „hybrydowy”, tzn. z wykorzystaniem transmisji w mediach społecznościowych.
 • Szczególnie uwrażliwiamy wszystkich do przestrzegania przepisów sanitarnych w czasie pogrzebów w kaplicach i na cmentarzach.
 • Prosimy ograniczyć do minimum załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w Kurii, Archiwum i Trybunale Archidiecezji Łódzkiej. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej.
 • Osoby starsze, pozostające w domu, prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów lub szafarzy świeckich, którzy mogą przybyć z Komunią świętą do wszystkich, którzy o to poproszą.
 • Prosimy kapłanów o troskę nad osobami potrzebującymi szczególnego wsparcia. Zachęcamy do tego, aby w parafiach nie zawieszano działalności punktów charytatywnych i pomocowych.

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, dnia 26 listopada 2020 roku

 

2. Dzisiaj w całym Kościele rozpoczyna się ADWENT – czas modlitewnego oczekiwania na przyjście Syna Człowieczego, który do nas przychodzi w Eucharystii, czego odzwierciedleniem są słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, będące hasłem rozpoczynającego się roku duszpasterskiego. Stąd w świętym czasie adwentowym ludzie wierzący winni przyjąć postawę pobożnego oczekiwania, starając się w skupieniu, poprzez modlitwę – uczestnictwo w Eucharystii, ascezę, wyrzeczenia i pokutę dobrze przygotować się do spotkania z Bogiem. W praktyce codziennego życia katolicy w adwencie nie uczestniczą w zabawach tanecznych, zachowują post i wstrzemięźliwość, uczestniczą w rekolekcjach. Charakterystycznym znakiem dobrego przeżywania adwentu jest uczestnictwo w codziennej Mszy św. ku czci Najświętszej M. Panny zwanej RORATAMI. W naszym kościele R o r a t y będą każdego dnia o godz. 645! ( z wyjątkiem niedziel). Na Mszę św. roratnią zapraszamy także dzieci i młodzież . Na Roratach wszyscy gromadzimy się trzymając w dłoniach, zgodnie z tradycją, zapalone lampiony lub świece będące znakiem czuwania adwentowego. Adwent to także przygotowanie do Bożego Narodzenia. Znakiem tych Świąt w polskiej tradycji jest wigilijny opłatek, który symbolizuje ubogie narodzenie Chrystusa w Betlejem – Domu Chleba. Opłatki na tegoroczny stół wigilijny zostały poświęcone tydzień temu. W tym roku jednak, z powodu panującej pandemii i zaostrzonych przepisów sanitarnych – opłatki nie będą roznoszone po domach parafian. Ale przecież, niezależnie od sytuacji wynikającej z epidemii, będą domowe wigilie i dzielić się będziemy opłatkiem – dlatego zachęcamy do indywidualnego nabywania poświęconych w Parafii opłatków na stół wigilijny. Poświęcone opłatki wraz ze świecami „Caritas” można , także dzisiaj nabywać w kościele – po Mszy św. – w prawej kruchcie, w dawnym kiosku, a także w Księgarni Parafialnej, w tygodniu zaś kancelarii parafialnej. Opłatki i świece „Caritas” będą w ten sposób rozprowadzane przez cały Adwent, każdego dnia - po roratach i po Mszy św. wieczornej. Dochód ze sprzedaży świec „Caritas” jest przeznaczony na wsparcie Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, a ofiary z racji przyjęcia opłatka przeznaczone są na potrzeby Parafii – na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi pracami remontowymi.

 

3. Dzisiaj, o godz. 18oo – Adwentowe nabożeństwo adoracyjne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

 

4. W naszej Parafii dzisiaj rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Nabożeństwo Nowennowe, przed Obrazem Matki Bożej - codziennie –o g. 1745.

 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek , piątek i sobota miesiąca grudnia. * W czwartek wieczorem ( g. 1830) modlić się będziemy o nowe i dobre powołania do Służby Bożej, zaś po tej Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i Nabożeństwo Godziny Świętej . * W piątek spowiedź rano, od godz. 645, a po południu od godz. 1645 – dla uczniów - i dla nich o godz. 1715 – Msza św. z Komunią św. pierwszo piątkową. Po Mszy św. wieczornej - wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy do Najświętszego Serca Jezusowego. * W sobotę, o godz. 8oo – Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP, a wieczorem o godz. 1730 – Różaniec Fatimski z procesją. *W I piątek i I sobotę miesiąca - przez cały dzień zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę osobistą.

 

6 Z powodu panującej epidemii spotkania grup duszpasterskich działających w naszej Parafii zostały zawieszone. Z tego samego powodu nie będzie za tydzień, w I niedzielę miesiąca , Mszy św. o godz. 1030 ( w dolnym kościele) i spotkania duszpasterskiego dla kandydatów do bierzmowania.

 

7. Mocą decyzji Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej, kończy w naszej Parafii posługę duszpasterską Ksiądz Paweł Miziołek, gdyż został mianowany proboszczem Parafii św. Judy Tadeusza Apostoła w Łodzi (na Rogach). Ks. Paweł Miziołek był wikariuszem w naszej parafii ponad 6 lat i w tym czasie jako duszpasterz gorliwie budował naszą wspólnotę duchową i materialną. Uczył prawd wiary, udzielał sakramentów świętych – a więc odprawiał Msze św., chrzcił, spowiadał, błogosławił związki małżeńskie, nawiedzał chorych, prowadził pogrzeby, przygotowywał młodych do bierzmowania, opiekował się ministrantami, duszpasterzował w kancelarii parafialnej, angażował się w działalność grup duszpasterskich, przez cały ten czas był także kapelanem łódzkich sportowców. Za całą duszpasterską pracę ks. Pawła w naszej Parafii – za wszelkie dobro, które stało się udziałem nas wszystkich dzięki Jego kapłańskiej posłudze – dziękujemy Ks. Pawłowi Miziołkowi gorąco i serdecznie: „Bóg zapłać”. A na dalszą kapłańską służbę – już jako proboszczowi , życzymy „Szczęść Boże”

 

8. W Księgarni Parafialnej do nabycia prasa katolicka i inne wydawnictwa religijne, w tym karty świąteczne, kalendarze, albumy, figurki do szopki. Tam także do nabycia opłatki, świece „Caritas” i sianko na stół wigilijny.

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 22.XI.2020

 

Czytaj więcej: Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 22.XI.2020

XXXIII Niedziela Zwykła 15.XI.2020

Czytaj więcej: XXXIII Niedziela Zwykła 15.XI.2020

XXXII Niedziela Zwykła 8.XI.2020

Czytaj więcej: XXXII Niedziela Zwykła 8.XI.2020

Uroczystość Wszystkich Świętrych 1.XI.2020

Czytaj więcej: Uroczystość Wszystkich Świętrych 1.XI.2020

XXX Niedziela Zwykła - Rocznica poświęcenia kościoła własnego - 25.X.2020

 

Czytaj więcej: XXX Niedziela Zwykła - Rocznica poświęcenia kościoła własnego - 25.X.2020

XXVIII Niedziela Zwykła 11.X.2020 DZIEŃ PAPIESKI

 

Czytaj więcej: XXVIII Niedziela Zwykła 11.X.2020 DZIEŃ PAPIESKI

XXIX Niedziela ZWYKŁA 18.X.2020

Czytaj więcej: XXIX Niedziela ZWYKŁA 18.X.2020

XXVII Niedziela Zwykła 4.X.2020

 

Czytaj więcej: XXVII Niedziela Zwykła 4.X.2020

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia