Dzieje Archiwum

Zalążek Archiwum stanowiły akta parafii, które weszły w skład diecezji łódzkiej, utworzonej 10 grudnia 1920 r. We wrześniu 1921 r. Kuria Metropolitalna Warszawska przekazała do Łodzi akta parafii (119 jednostek) i akta personalne księży (100 teczek). Po 1925 r. zasób Archiwum powiększył się o akta przekazane przez diecezję włocławską. Początkowo archiwalia były pod opieką kanclerza lub notariusza kurii. Po utworzeniu w 1937 r. Muzeum Diecezjalnego, archiwalia i zbiory muzealne przechowywane były we wspólnych pomieszczeniach. W czasie II wojny światowej zbiory uległy bądź rozproszeniu, bądź zniszczeniu. Po wojnie kolejni ordynariusze diecezji łódzkiej: biskup Michał Klepacz i biskup Józef Rozwadowski podjęli starania o odzyskanie zbiorów. 14 kwietnia 1978 r. Archiwum Państwowe w Łodzi przekazało skonfiskowane przez Niemców, akta kościelne z XV-XX w.

Nasze zbiory

  • Akta Konsystorza Generalnego Archidiecezji Warszawskiej dotyczące kościołów i duchowieństwa (XIX w.)
  • Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego z diecezji kujawsko-kaliskiej dotyczące kościołów i duchowieństwa (XIX w.).
  • Akta Konsystorza Foralnego Łowickiego Archidiecezji Warszawskiej dotyczące kościołów i duchowieństwa (XIX w.)
  • Akta parafii i klasztorów z obszaru diecezji łódzkiej z czasu przynależności ich do archidiecezji gnieźnieńskiej, a potem archidiecezji warszawskiej i diecezji włocławskiej (XV-XX w.).
  • Akta wytworzone po utworzeniu diecezji: akta działalności Biskupów Ordynariuszy Łódzkich, Kurii Biskupiej, Sądu Biskupiego, Seminarium Duchownego, Kapituły Katedralnej Łódzkiej, parafii, bractw, stowarzyszeń religijnych, zakonów i zgromadzeń zakonnych, akta osobowe kapłanów, statystyki duszpasterskie.
  • Grupa zespołów akt organizacji katolickich


Licznik: 160391