Nasze zbiory

 • Akta Konsystorza Generalnego Archidiecezji Warszawskiej dotyczące kościołów i duchowieństwa (XIX w.)
 • Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego z diecezji kujawsko-kaliskiej dotyczące kościołów i duchowieństwa (XIX w.).
 • Akta Konsystorza Foralnego Łowickiego Archidiecezji Warszawskiej dotyczące kościołów i duchowieństwa (XIX w.)
 • Akta parafii i klasztorów z obszaru diecezji łódzkiej z czasu przynależności ich do archidiecezji gnieźnieńskiej, a potem archidiecezji warszawskiej i diecezji włocławskiej (XV-XX w.).
 • Akta wytworzone po utworzeniu diecezji: akta działalności Biskupów Ordynariuszy Łódzkich, Kurii Biskupiej, Sądu Biskupiego, Seminarium Duchownego, Kapituły Katedralnej Łódzkiej, parafii, bractw, stowarzyszeń religijnych, zakonów i zgromadzeń zakonnych, akta osobowe kapłanów, statystyki duszpasterskie.
 • Grupa zespołów akt organizacji katolickich
 • Towarzystwo Kultury Katolickiej (1925-1939)
 • Instytut Wyższej Kultury Religijnej (1938-1939)
 • Studium Wyższej Wiedzy Religijnej (1945 - 1947)
 • Synody Diecezjalne w Polsce (1926-1939)
 • Bractwa Religijne (1927 - 1939)
 • Katolicki Związek Polek (1928-1939)
 • Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (1924-1947)
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (1931-1947)
 • Krucjata Eucharystyczna (1927-1939)
 • Związek Sodalicji Mariańskich (1922-1948)
 • Katolickie Stowarzyszenie Mężczyzn (1928-1938)
 • Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (1928-1939)
 • "Caritas" i Dobroczynność (1914 - 1945)
 • Stowarzyszenie Katolików Mówiących po Niemiecku (1924-1940)
 • Akcja Katolicka (1927 -1939)
 • Liga Katolicka (1922 -1933)
 • Związek Harcerstwa Polskiego (1921-1939)
 • Związek Polskiej Inteligencji Katolickiej (1935 - 1937)
 • Klub Inteligencji Katolickiej (od 1978 r.)

Pomoce archiwalne

 • S. Librowski, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. Część 3: Akta przechowywane w Częstochowie, Łodzi, Łowiczu, Pelplinie, Poznaniu i Warszawie, AMBK, 34 (1977) s. 40-41
 • L. Witczak, K. Dąbrowski, Spis akt metrykalnych metrykalnych lat 1599 - 1945 znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi, "Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie", 73 (1999) nr 10, s. 762-770.
 • Informacje o zespołach akt konsystorskich i dekanalnych opublikowane w "Wiadomościach Archidiecezjalnych Łódzkich", 73 (1999):
 • Konsystorz Foralny Piotrkowski z lat 1819-1884, nr 6, s. 475-476,
 • Konsystorz Generalny Archidiecezji Warszawskiej z lat 1789 -1918, nr 6, s. 476-477,
 • Akta dekanatu piotrkowskiego [1429]-1920, nr 7-8, s.561-562,
 • Dekanat łódzki 1810-1920, nr 9, s.613-615,
 • Dekanat brzeziński 1810-1920, nr 9, s.6161,
 • Dekanat strykowski 1800-1915, nr 9, s.616-617,
 • Dekanat łęczycki 1800-1920, nr 12, s.913-914.

Stan mikrofilmowania

 • Zmikrofilmowano księgi metrykalne /od zaistnienia ksiąg do 1900 r./

Księgozbiór podręczny

 • Encyklopedie (np. 'Encyklopedia Katolicka")
 • Czasopisma: "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne"
 • Organy urzędowe wszystkich diecezji polskich.

Najnowsze publikacje o archiwum

 • Dąbrowski K., Historia, dzień dzisiejszy i przyszłość Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, "Prace i Materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej" T.IV, (2007), s. 13-30.
 • Soldenhoff T., Skarbnica pamięci. Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, "Kronika Miasta Łodzi", 2008, nr 4, s. 91-97.
 • Szewczyk A., Historia, organizacja i zasób Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, Piotrków Trybunalski, 2006 (mpis w AAŁ).
 • Witczak L, Historia i zasób Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, "Prace i Materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej", T. III (2006), s. 9-38.


Licznik: 174908