Kancelaria PARAFIALNA

 

Czynna od poniedziałku do piątku

 

9:00 - 11.00  oraz 15.30 - 17.30

 

 

W SOBOTY NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA KANCELARIA NIECZYNNA

 

img1905.jpg - 254.16 KB 

 

 

Jak zamówić intencje Mszy świetej

Aby zamówić Mszę świętą w określonej intencji, należy się udać do Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania ze stosownym wyprzedzeniem.

 

 

Przyjmujemy na Mszę św. pół roku wcześniej

 

 

w styczniu na czerwiec

w lutym na lipiec

w marcu na sierpień

w kwietniu na wrzesień

w maju na październik

w czerwcu na listopad

w lipcu na grudzień

sierpniu ------------------

we wrześniu na styczeń i luty

w październiku na marzec

w listopadzie na kwiecień

w grudniu na maj

 

 

Wyjątek !

wcześniej możemy przyjąć intencję, jeżeli ktoś ma okrągły jubileusz urodzin lub ślubu, oraz I r śmierci.

 

 

 


Należy jednak pamiętać o pewnych kryteriach intencji, rozróżniamy dwa główne kryteria intencji:

 

 1. Intencje za żywych (np. o Boże Błogosławieństwo z okazji imienin, urodzin, rocznicy, prośba o jakąś łaskę)
 2. Intencje za zmarłych

 

Przy ustalaniu intencji należy jeszcze pamiętać o tym, że intencja Mszy świętej musi być "dobra" czyli np. nie można zamówić intencji o spalenie dobytku sąsiada, ani o wieczne potępienie dla... Intencja może dotyczyć zarówno jednej, jak i wielu osób lub spraw. Przy formułowaniu intencji należy zwrócić uwagę, aby była ona przez wszystkich jednoznacznie odebrana... Możliwa jest także prośba o nie wymienianie publiczne naszej intencji (Msza święta w intencji ofiarodawcy).
Przy ustaleniu intencji Mszalnych należy złożyć ofiarę tz. stypendium mszalne.

 

Jak uzyskać metrykę lub zaświadczenie?

Aby otrzymać metrykę lub zaświadczenie, należy  udać sie osobiście do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

Należy jednak pamiętać, że:

• aby otrzymać metrykę, sakrament musiał być udzielony w naszej parafii,

 

Jak zgłosić dziecko do chrztu?

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie, przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu).
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).
 3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz wiek.
 4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykujący.

 

Dane personalne są podawane tylko do użytku kościelnego.

Zgodnie ze zwyczajem, chrzestnych jest zazwyczaj dwoje. Przy wyborze kandydata na chrzestnego lub chrzestną należy wziąć pod uwagę, jaką prezentują postawę moralną i religijną. Ważna jest uczciwość, pracowitość, pobożność, a nie zasobność portfela.

 

Chrzestni reprezentują wspólnotę Kościoła, dlatego powinni być:

• dojrzałymi, praktykującym katolikami (ochrzczeni, bierzmowani, i przystępujący do Komunii świętej - w przypadku, gdy są spoza parafii, muszą przedłożyć stosowne zaświadczenie),
• wierny Kościoła Prawosławnego może być pod pewnymi warunkami powołany na jednego z chrzestnych,
• chrześcijanin z jakiejś wspólnoty eklezjalnej (protestant) może być pod pewnymi warunkami powołany na świadka sakramentu chrztu.

 

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

• niewierzący,
• żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
• prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący,
• nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy.
• chrześcijanie z protestanckich wspólnot eklezjalnych (mogą być jedynie urzędowymi świadkami udzielenia sakramentu).

Chrzestni przygotowują się do swej posługi podobnie jak rodzice, przez udział w katechezie przedchrzcielnej i spowiedź świętą.

W kancelarii parafialnej otrzymują: karteczki do spowiedzi (dla rodziców i chrzestnych)

 

Jak zgłosić dziecko do I Komunii Św.?

Kolejnym po Chrzcie elementem chrześcijańskiego wtajemniczenia dzieci, jest ich pierwsze przystąpienie do Sakramentu Eucharystii. W naszej parafii do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej przystępują uczniowie klas drugich szkoły podstawowej.

Podstawowymi warunkami dopuszczenia dziecka do tych sakramentów jest uczestnictwo w katechezie szkolnej i spotkaniach w kościele. Za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej odpowiada Ks. Piotr

 

Jak zgłosić chorego do sakramentu namaszczenia?

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwszy piątek miesiąca - w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.

 

Przy zgłoszeniu chorego:

 1. należy uzyskać zgodę i chęć osoby chorej,
 2. po czym należy udać się do kancelarii parafialnej, gdzie należy podać imię, nazwisko i adres chorej osoby celem wpisanie do Księgi Chorych.
 3. należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

 

W domu chorego należy przygotować:

 1. stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
 2. na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

 

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

 

Co zrobić aby przystąpić do sakramentu bierzmowania?

Młodzież w naszej parafii przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania w drugiej i trzeciej klasie gimnazjum. Przygotowanie to obejmuje zarówno katechezę w szkole, jak i konferencje i spotkania przy parafii. Przygotowanie młodzieży do bierzmowania w kościele zazwyczaj odbywa się w każdą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 10 30 w dolnym kościele.

Za przygotowanie młodzieży do Bierzmowania w naszej parafii odpowiada osobiście Ksiądz Jarek.

Dorosły kandydat do Bierzmowania powinien zgłosić się do kancelarii parafialnej, gdzie zostanie poinformowana o szczegółach przygotowania. W specjalnych sytuacjach Ksiądz Proboszcz może po uprzednim przygotowaniu skierować kandydata na Bierzmowanie w Katedrze, gdzie sakrament ten jest udzielany regularnie.

 

Co należy zrobić, aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

Narzeczeni osobiście zgłaszają się w parafii zamieszkania (stałe zamieszkanie) narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

 

 1. Omawiają termin ślubu.
 2. Dowiadują się o nauki przedślubne oraz o spotkania w parafialnej poradni rodzinnej.

 

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 

 1. Świadectwo chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu).
 2. Dowody osobiste.
 3. Świadectwa z katechezy przedmałżeńskiej.
 4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu, jeśli nie ma adnotacji na świadectwie chrztu.

 

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach

 

 1. lub świadectwo zawartego związku cywilnego w USC.
 2. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

 

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

 

 1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego trzeba przyjść w godzinach pracy kancelarii najlepiej umówić się. telefonicznie lub osobiście. Podczas tego spotkania można z księdzem lub pracownikiem kancelarii omówić szczegóły ślub np. obrzęd Sakramentu, wystrój kościoła oraz oprawę liturgiczną.
 2. Podpisanie dokumentów w tygodnie przed ślubem oraz ewentualne domówienie liturgii sakramentu małżeństwa. .

 

Na 15 minut przed ślubem w zakrystii parafialnej

 

 1. Narzeczeni i świadkowie składają podpisy w księdze małżeństw i dokumentach USC.
 2. Narzeczeni oddają kartki od sakramentu pokuty (spowiedź) oraz przekazują obrączki.

 

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia