In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

obrazek

Skupienie sióstr zakonnych Archidiecezji Łódzkiej
27 marca 2023

W dniu 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny odbyło się w naszym Kościele skupienie sióstr zakonnych Archidiecezji Łódzkiej w godzinach od 9.30 do 13.00.
Skupienie rozpoczęło się Mszą świętą, przewodniczył jej O. Ernest Zielonka, który wprowadził nas w atmosferę skupienia. Jak to zwykł powtarzać, powinniśmy być ciągle zaskoczeni, dlaczego Pan nas wybrał, przecież inni byli lepsi. W homilii, w oparciu o czytania mszalne, podkreślił znaczenie czystej intencji, bez fałszywej pokory, bez koloryzowania siebie przed Panem. Nawiązując do słów Anioła do Maryi: „Duch Święty zstąpi na Ciebie”, powiedział, że bez Ducha Świętego jesteśmy chaosem, że ciało dostaliśmy, żeby oddać je Panu Bogu. Wyraził również życzenie, abyśmy codziennie przeżywały w sobie wcielenie Słowa.
W czasie Eucharystii miał miejsce obrzęd dopuszczenia do Nowicjatu Pustelniczego Joanny z Irlandii.
Po Mszy św. Matka Lidia bernardynka w łączności z obecnymi na skupieniu osobami konsekrowanymi złożyła O. Ernestowi z okazji zbliżających się Imienin życzenia między innymi „radości, „do jakiej na wzór Maryi powołuje go Pan Bóg, wybierając na drogę współpracy z Jego łaską”. Wyraziła wdzięczność Ojcu za całą posługę wobec powierzonych mu wspólnot zakonnych, za troskę o nie i życzliwość oraz „dzielenie się bogatym doświadczeniem życia zakonnego, a przede wszystkim za Ojca uprzedzającą radość”. Zapewniła także o modlitwie w jego intencjach.
Kolejnym punktem spotkania była konferencja na temat: ,,Zagrożenia duchowe w życiu konsekrowanym", wygłoszona przez o. Sergiusza Nizińskiego OCD, egzorcystę. Mówca przedstawił w oparciu o własne doświadczenia, konkretne przykłady, w jakich okolicznościach szatan może mieć dostęp do człowieka i w jakim zakresie może działać, rozróżnił dręczenie przez szatana od opętania, które zdarza się rzadko. W przypadku dręczenia stosuje się modlitwę o uwolnienie, natomiast w przypadku opętania egzorcyzm. Na ogół w przeżywaniu trudności, pokus, możemy radzić sobie we własnym zakresie – modląc się, wypierając się zdecydowanie szatana. Ważna jest świadomość, że zły duch nie ma władzy nad naszą wolą i że nie trzeba się go bać, a jedynie grzechu.
Następnie po wykonaniu wspólnego zdjęcia, siostry udały się do klasztoru na Agape, kończącą spotkanie, która przebiegała w miłej atmosferze, sprzyjając wzajemnemu pogłębieniu kontaktów i wymianie myśli, za co wszystkim współuczestnikom serdecznie dziękujemy.


więcej wiadomości »

Przyjęcie do naszej wspólnoty relikwii męczenników bł. o. Michała i bł. o. Zbigniewa - 2023 r.
Rok Życia Konsekrowanego