Pieczęć kolegiaty

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu

Menu
Aktualności Kamera • na żywo Ogłoszenia duszpasterskie Intencje Mszy Św. Zapowiedzi ślubne O parafii Kancelaria Porządek nabożeństw Cmentarz parafialny Kontakt

Grupy parafialne

Liturgiczna Służba Ołtarza

W naszej parafii działa Liturgiczna służba Ołtarza, złożona z ministrantów i lektorów. Działalność tej grupy parafialnej to służba przy ołtarzu, odczytywanie lekcji podczas Mszy Świętych i nabożeństw, uczestnictwo w uroczystościach parafialnych, przygotowanie uroczystych liturgii, ale także formacja i rozwój duchowy poprzez spotkania formacyjne i zbiórki ministranckie. Opiekunem ministrantów i lektorów w naszej parafii jest ks. Michał.

Wszystkich chłopców zainteresowanych wstąpieniem do Służby Ołtarza oraz ich rodziców zapraszamy do kontaktu z Opiekunem.

Bractwo Trójcy Świętej

Bractwo Świętej Trójcy istnieje bez przerwy od 1579 r. Powołane zostało do życia przez bp. Stanisława Karnkowskiego jako konfraternia literacka. Członkowie - bracia należeli również do licznych wówczas cechów rzemieślniczych. Statut konfraterni zawierał wiele sformułowań umieszczonych również w statutach cechowych, np. "pomnożenie chwały Bożej", "zbawienie dusz", "występowanie przed ołtarzem wielkim z zapalonemi świecami". Bractwo przetrwało lata rozbiorów, utratę praw miejskich przez Wolbórz, pierwszą i drugą wojnę światową - istnieje wciąż i działa do chwili obecnej.

Bractwo liczy 29 członków - braci. Biorą udział w uroczystościach kościelnych, pogrzebowych braci i innych parafian, opiekują się ołtarzem Świętej Trójcy, ubierają też ołtarz Świętej Trójcy na procesję Bożego Ciała. Raz w roku w uroczystość patronalną sprawowana jest Msza św. w intencji bractwa. Są wówczas sztandary i światło, odbywa się ogólne zebranie, na którym przyjmowani są nowi bracia i dokonuje się podsumowania rocznych działań. Proboszcz ks. prał. Władysław Mularczyk otacza bractwo troskliwą opieką. Starszy bractwa Jan Mazurkiewicz i jego sekretarz Władysław Maciejek posiadają bogatą dokumentację sięgającą początków XVIII wieku. Można z niej wiele wyczytać: daty, nazwiska, wydarzenia.

Chór "Cantate Deo"

Chór mieszany przy Parafii św. Mikołaja w Wolborzu powstał w roku 1904. Jego założycielem był Edward Mąkosza, który prowadził chór do 1912 r. Od dnia 1. listopada 1989 roku chór parafialny prowadzi organista Dariusz Łęczycki. Chórzyści w dniu 13 maja 2004 r. nadali chórowi nazwę "Cantate Deo". Tego samego dnia została założona kronika, którą prowadzi Zenon Puchała.

Chór mieszany 4-głosowy liczy obecnie 34 chórzystów aktywnych oraz siedmioro honorowych, którzy przez wiele lat śpiewali w chórze.

"Cantate Deo" swoim śpiewem ubogaca niedzielną liturgię mszy św., uroczystości religijne, patriotyczne oraz śpiewa podczas ceremonii ślubnych i pogrzebowych.

Chór nagrał dwie płyty CD: z kolędami i pieśniami pasyjnymi. Duże zaangażowanie chórzystów, pasja dyrygenta oraz pomoc materialna i organizacyjna ze strony Urzędu Miejskiego w Wolborzu owocują licznymi koncertami chóru m.in. w Łodzi, Częstochowie, Radomsku, Piotrkowie Tryb., Tomaszowie Maz., Jabłonce i Będkowie.

Wobec wniosku burmistrza Wolborza Elżbiety Ościk w sprawie nadania chórowi parafialnemu "Cantate Deo" tytułu "Zasłużony dla Gminy Wolbórz", Kapituła zajęła pozytywne stanowisko, a Rada Miejska dnia 28. maja 2014r. podjęła uchwałę w tej sprawie.

Poniżej przedstawiamy nagranie zrealizowane przez TVP w ramach cyklu "Depozyt wiary" z okazji jubileuszu 110-lecia chóru:

Chór prowadzi nabór nowych członków. Osoby obdarzone zdolnościami wokalnymi zapraszamy na zajęcia śpiewu chóralnego. Próby odbywają się w czwartki o godz. 19.00. Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrygentem - tel. 604 441 680.

Klub Inteligencji Katolickiej

Klub Inteligencji Katolickiej działający przy naszej parafii zrzesza osoby, którym nieobojętne jest społeczne położenie Kościoła Katolickiego w dzisiejszym świecie. Przez swoją działalność, skupioną na podnoszeniu wiedzy i świadomości katolickiej wśród lokalnej społeczności stanowi on integralny element przeciwdziałania laicyzacji społeczeństwa na szczeblu lokalnym. Członkowie Klubu biorą również aktywny udział w przygotowywaniu różnych wydarzeń w parafii.

Więcej »

Wspólnoty modlitewne

Żywy Różaniec

W większości miejscowości należących do Parafii działają Koła Żywego Różańca. Celem wspólnot jest modlitwa w intencjach papieskich, parafialnych.
Spotkania formacyjne Kół Żywego Różańca odbywają się raz w miesiącu (w Wolborzu - pierwsze piątki na salce parafialnej po wieczornej Mszy Św.).

Więcej »


Betania

Grupa modlitewna działająca przy parafii, spotykająca się w pierwsze czwartki miesiąca na salce parafialnej i modląca się w intencjach kapłanów i powołań kapłańskich i zakonnych.

© 2022 Parafia Wolbórz
Wersja mobilna